کتاب ایرانی عشق ماندگار نوشته ای از فائزه عطاریان است.نگارنده در این اثر با دقت به تجربیات خویش از مشاورات درمانی زوج‌ها به ارائه ی راهنمایی تاثیر گذار درمورد برقراری ارتباط با دیگران و رسیدن به عشق ماندگار پرداخته است. در قدم اول از این راه کارکردهای داخلی ذهن تحقیق می‌شود و مهارت‌هایی به موجب تسلط بر اندیشه و افکار آن ارائه شده است. دورانی که میهمانان یکی بعد از دیگری رفته و اردلان از ما خواسته که با ماشین گشت و گذاری زنیم. هنگامی که داخل ماشین شدم گفت آخیش سرانجام تنها شدیم.سایه نمی دانی من زیادتر از پیش بهت علاقه شده ام.همین امروز عصر که آمدم آرایشگاه دنبالت هنگامی که دیدمت متوجه شدم که بسیار زیادتر از پیش دوستت دارم. در حال حاضر پس از آنکه عقد کردیم دیگر دلم می خواهد جون و عمر خود را برات بدهم.اگر بدانی چه اندازه دوستت دارم. سایه باورت نخواهد شد که من چه مقدار احساس سرخوشی می کنم. اصلا باورم نخواهد شد بلخره روزی همسرم شوی.سایه من بسیار خاطرت را می خواهم .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق ماندگار تماس بگیرید.

دانلود کتاب عشق ماندگار