کتاب لحظه های بی تو داستانی فوق العاده زیبا و خواندنی از مهرداد انتظاری است.آوای شلوغی و صحبت مهمانی دوستانه فضای منزل فرامرز را پر نموده بود.همه ی مهمانها دو به دو یا به طور گروهی دوره همدیگر نشسته هر یک درمورد موضوعات مورد بحث خویش حرف می زدند.یکی درمورد گرانی و دیگری درباره ی به مدل های نو و تازه ی ماشین و آن یکی پیرامون ازدواج و گروهی هم گرداگرد تفاهم داشتن داخل زندگی زناشویی و حق زن و مرد در زندگی صحبت می نمودند .مهمانی خانه ی فرامرز به موجب فارغ التحصیل شدنش داخل رشته مهندسی ساختمان بر گذار گشته و میهمانان تمامی از دوستان نزدیکش او بودند. قبل از آنکه آن مجلس گرمای دلچسب خویش را پیدا کند موزیک بسیار زیبا و آرامی هوای شاعرانه به این جمع صمیمی داده بود و هنگامی بر تعداد میهمانان اضافه شد و هر کس هم کلام شدن با شخصی دیگر پیدا کرد. آهسته آهسته مهمانی رنگ دیگری یافت.دو خانم جوان در کناری نشسته و پیرامون مسائل ازدواج سخن سر داده بودند. این ایام به هیچ مردی نمی توان اعتماد نمود و هر کدام یک مدل خرده شیشه دارند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لحظه های بی تو تماس بگیرید.

دانلود کتاب لحظه های بی تو