کتاب همراز عشق اثری از جمشید طاهری است.موهایم را فرش مسیر و راه خود خواهم نمود مرد.بستر پاهایت را فرشی از ابریشم به اندازه می باشد. قلبم را که سرشار از تو می کنم. سرشار از اسم تو می کنم. به تو هدیه می دهم. چطور می خواهی آیا.خواب و رویایم را پر از خیال تو نموده ام. کمت می باشد آیا.برای چه نمی خواهی متوجه شوی.برای چه نمی فهمی که من هر چیزی را یک دختر قادر باشد به تنها مرد زندگی خود دهد تقدیم کند هدیه ات نموده ام.آیا اینها را نمی بینی.صحیح است که تو نخواهی دید. برای چه که هر چه نگاه می کنی جز ستیزی کودکانه دستگیر نگاهت نمی شود.به درستی تو چه چیزی در من دیده ای جز نگاهی اندوهگین و زبانی زهر آلود.چه گوش داده ای از من جز کلماتی که قادر است هر مردی را فراری دهد تا آخر عمر. حتی از خاطرات یک زن. ای وای بر من که چه احمقانه عشق ورزیده ام به تو. تمام هستی و دارایی خود را به تو تقدیم نموده ام جز یک چیز غرورم را.آری و این غرور می باشد که روپوشی شده است بر همه ی جلوه های زندگیم.تو حق داری من خود می دانم که چطور عاشقت شده ام.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب همراز عشق تماس بگیرید.

دانلود کتاب همراز عشق