کتاب ساغر نوشته ی انسیه تاجیک است.این اثر درمورد سرنوشت زنی خیلی زیبا و نجیب به اسم ساغر میباشد که عروس یک خانواده مرد سالار نابسامان است. این خانواده یک پدر و سه فرزند پسر داشته که هر چهار مرد خیلی زیاد عیاش و خوشگذران هستند می باشند .به هیچ وجه به زن بها نمی دهند و نخواهن داد. مادر خانواده با اسم کوکب خیلی بد دهن و ناسازگار می باشد و به شدت از عروس های مظلوم کار می کشد و به آنها تا می تواند توهین می نماید و با نیش زبانش حسابی آزارشان می دهد.ساغر که همسر فرزند کوچک خانواده حجت می باشد. او شخصی می باشد که احترام شوهر و خانواده او را عهیچ وقت ندیده است. حجت به این بهانه که ساغر ناز می باشد با یک زن خیابانی به اسم ثریا که از او باردار می باشد ازدواج می نماید.و ثریا را همچنان به خانه خودش آورده است.این داستان با تمام جزئیاتش ادامه پیدا می نماید تا آن که سر و کله عبدالله خان برادر سیمین پیدا می شود و با یه نگاه دل و دینش رو از دست می دهد و عاشق ساغر شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ساغر تماس بگیرید.

دانلود کتاب ساغر