کتاب مردی در تبعید ابدی اثر نادر ابراهیمی است.این اثر بر پایه و اساس سرنوشت ملاصدرای شيرازی می باشد. خسته هستم و بسیار مریض و تن دختر کودکم داخل تب سوزانی مي سوزد . شكايت نمی نمایم و تا اين زمان دانسته اید كه گله هم چنان نداشته و نكرده ام .با شما بودن همانند شما صبور بودن را طلب می کند.ملاصدرا از معدود دانشمندانی بوده که اندیشه و فکرش هم اکنون پر رونق و پر طنین بر هر روز صیقل می زند و تابان می گردد و می پرورد و می پروراند.آنگونه که حضرت امام ره را همچنان صدرایی خوانده اند و انقلاب اسلامی را هم تاثیرگذار از این اندیشه دیده است. ملاصدرا هر چه بزرگ زاده بوده و فرزند فرماندار اقلیم فارس ولی با شاهان و شاه زادگان خلق و خویی خوش ندارد و با قدرتمداران تیز زبان و سر گران تا آن مکان و حتی به اساتید خود من از جمله میرداماد و میرفندرسکی و شیخ بهایی تاخته است که برای چه با حاضر بودن خود در دربار شاه عباس به او وجاهت و مشروعیت داده اید و هر اندازه که آنان هم چنان واسه ی خود دلایلی داشته اند . برای خرید کتاب مردی در تبعید ابدی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مردی در تبعید ابدی