کتاب مثل یاس رمانی است ایرانی که به دست مهری هاشمی نوشته شده است. مجموعه فوق مشتمل بر اشعاری می باشد به گونه ی نو و كلاسیك كه با مضوع های عاشقانه و اجتماعی و مذهبی به نظم كشیده شده است .باران در حال باریدن بود. در همه ی سطح خیابان قطره های به هم متصل باران در بارش بود . آسمان پاییزی از تمام ایام تیره تر بود . در راه خیابان برخی اوقات رهگذری که سرش را در یقه لباسش فرو کرده بود بی آنکه دقتی به دور و اطراف خود داشته باشد با سرعت فراوان از خیابان گذشت. فروشنده ها داخل مغازه ها رفته بودند و درها را مکم بسته بودند . از پشت شیشه های بخار گرفته هیچ چیز داخل خیابان دیده نمیشد . سکوت که پیوسته با صدای قطره های باران ترانه ای دلهره آور سراییده بود و برخی وقت ها به موجب سرو صدای اتومبیلی که از زیر لاستیکهایش آب با بیرحمانه ترین شکل به آن طرف و این طرف پاشیده می شد میشکست . مغازه هایی که در مسیر طولانی خیابان صف کشیده بودند با درهای بسته و بی مهربانی ترس را به دل دختر کوچکی که با شک در کنار خیابان قدم می زد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مثل یاس تماس بگیرید.

دانلود کتاب مثل یاس