کتاب تنها در این وادی به قلم مریم رضاپور است.محله تقریبا دورافتاده از شهر بود. کمی خارج از شهر ربع ساعتی را می بایست با اتومبیل طی می نمود تا بدان جا رسد. هر اندازه که بسیار خلوت و دور افتاده بود ولی خوش آب و هوا و با صفا و مقداری دنج نیز بود که این عمل طبیعی به حساب می رفت. برای آنکه از ترافیک و شلوغی در امان مانده و هوای پاکش به دود آلود نشده بود.دومین ماه بهار بود و زمین پر از گلهای وحشی زیبا و علف های خورد بود. فصل زیبای بهار در تمامی جاهای آن خانه خودنمایی می نمود.بسیار زیبا می باشد پروردگار را در دل طبیعت حس نمایی. برای آنکه شلوغی و سر و صدای شهر نشینی آن اندازه درگیرت نموده و به خود مشغولت کرده که کمتر زمان آن را داشته به پر.ردگار خویش فکر کنی . لیک آن وقت که فرصت کردی گام در طبیعت بکر گذار و زمانی به خود بیا و با خدای خود خلوت نما. لیکن هر چه زیادتر فکر می کنی کمتر به نتیجه ای خواهی رسید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تنها در این وادی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تنها در این وادی