کتاب گناه عشق به نوشته زهرا اسدی است. تقریبا از ظهر گذشته بود و عصر بود که میدان بار فروشان دیگر آن پیشرفت و فروش پیش از ظهر را نداشت . از هیاهو و شلوغ کردن کامیونها و جابجا شدن جعبه های میوه و تره بار و آمد و شد مردم و صداهای آنها دیگر خبری نبود . آقای خلیلی به صورتی که از دفترش خارج می گشت تحت تأثیر هوای بسیار گرم که به صورتش تابیده بود چشمانش را کمی تنگ نمود و خطاب به چند فرد از کارگران دستور می داد که جعبه های خالی را ببرید بگذارید داخل کامیون ها و همه جا را به طور کاامل تمیز کنید .مجتبی اون دو عدد بار هندونه را به آبادان فرستادی. خوب حال اینها رو هم سریعتر جمع و جور نمایید.امروز هوا بسیار گرم و دم کرده است .به بچه ها هم بگو پس از تمام شدن کار به خانه هایشان بروند.بجایش شنبه نیم ساعت زودتر بیایند. قراره از کازرون و شیراز هم چندین کامیون بار انگور و انجیر و هلو برسد و برای آنکه هوا گرم است می بایست سریع آنها را جابجا کنیم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گناه عشق تماس بگیرید.

دانلود کتاب گناه عشق