کتاب آن سوی خیال اثری به قلم زهرا اسدی است.زهرا اسدی در بیست و نه آبان سال هزار و سیصد و سی و هفت در شهر کوچک و صنعتی آبادان متولد شده است.او چهارمین و آخرین فرزند خانواده بود . زمان تحصیل را در مکان متولد شده اش سپری نمود ولی بعد از آخر دبیرستان فرصتی واسه ی ادمه دادن تحصیل پیدا نکرد و پیرو فرهنگ خانواده سریع به خانه بخت رفت .هنر نگارش بدون هیچ تعلیمی در او شکوفا گشت و به قول او لطف پروردگار شامل حال او گشت و ذره ای از علم بی کران حق در وجود او به امانت گذارده شد .مینا در خانواده ای با جمعیت زیاد و تهی دست بزرگ شده و همه ی کوشش این است که خوب درس خوانده تا پس از به اتمام رسیدن درس توانسته باشد کاری پیدا نماید و کمک حال خانواده گردد. عاقبت هم به آرزویش رسید و پس از گرفتن دیپلم از طریق یکی از دبیرانش در یک شرکت به عنوان منشی استخدام شد. تمام چیز خوب به جلو میرفت تا آنکه روزی شیخ یونس مهمان کویتی شرکت به انجا آمد و مینا را می بیند و او را واسه ی ازدواج با پسرش در نظر میگیرد. برای خرید کتاب آن سوی خیال به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آن سوی خیال