کتاب پیکر فرهاد نوشته عباس معروفی است .که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک در انتشارات ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫ چاپ گشته است.عباس معروفی زاده در بیست و هفت اردیبهشت هزار و سیصد و سی و شش داخل تهران به دنیا آمده است.او از نویسندهها و نمایش‌نامه‌نگاران و ناشر و روزنامه‌نگار معاصر ایرانی مقیم آلمان می باشد.او فعالیت ادبی خویش را زیر نظر هوشنگ گلشیری شروع نمود و در دهه شصت با انتشار داستان سمفونی مردگان در دوره ی ادبیات ایران به معروفیت رسید. داستان مشهوری صدا و پیکر و عاطفه و مقام زن را به او باز می گرداند.یک تک گویی بلند از زن تابلو نقاشی است. نامه ی عاشقانه ی شک بر انگیزی است واسه ی معشوق که مثل اولیس جیمز جویس در آن آینده و قدیم درهم می آمیزد.صحبتهای او با دو چهره ی بسیار مهم و اساسی ادبیات فارسی هدایت و نظامی یک دفعه دیگر نمایان ساخت که مباحث ادبی در حقیقت همواره حرفی عاشقانه است بدون وجود زن به عنوان واسطه قابل درک نمی باشد. برای خرید کتاب پیکر فرهاد به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب پیکر فرهاد