کتاب نوشناز اثری از شیوا اسفندی که داستان این کتاب درباره اتفاقات زندگی یک خانواده است .نوشناز به هیچ وجه تو نخ ازدواج نبود درستش را هم بخواهید از ازدواج وحشت داشت . پسر هم بسیار اصرار دارد و هر روز با خیلی پیام و پیغام واسه ی ازدواج کردن با او می فرستد.هر چند که به ظاهر کار سورن می باشد اما در حقیقت تمام کارهای اتفاق افتاده سر پدرش است و اِلا واسه ی سورن به هیچ وجه مهم نیست و کاملا بیخیال و اهل دختر بازی است. نه آن اندازه که باید منطقی نمی باشد و بعد هم من اصلا از او خوشم نمیاید. البته بدم هم نمیاد و در کل بهش هیچ احساسی ندارم.دیشب قصد من رفتن نبود یکم آزارش دادم. ولی اگر توام دیده بودیش چهره اش بسیار مظلوم شده بود.بخاطر همین منم دلم برایش سوخت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نوشناز تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب نوشناز