کتاب ابلیس شب اثری زیبا و جذاب از زهره روحانی است.کتاب مصور فوق از نمونه های جمع آوری شده از نوشته های نارنجی و برای گروه‌های سنی الف و ب است. داخل این اثر قصه ی ابری که پایین افتاد با شش داستان کوتاه و تخیلی دیگر ذکر شده است. عنوان‌های سایر داستان‌ها از جمله مهمانی لاک‌پشتی و دیگر قهر نکن و کوب کوب دارکوب و چای برفی و توپی که مامان شد و بیابانی که تپه نداشت می باشد. در داستان ابری که پایین افتاد خواهیم خواند موفرفری از ابرهای تنبلی م باشد که در یک طرف آسمان لم داده می باشد. در یکی از ایام ابری به شکل هویج از او خواسته تا با هم بازی نمایند. موفرفری الکی به ابر هویجی می‌گوید که در انتظار خواهر خود است که با هم آشتی نمایند. این دروغ تا آخر ادامه پیدا کرد برای آنکه ابر هویجی دروغ موفرفری را باور کرده و همه ی کوشش را می‌کند تا او را با خواهر خویش آشتی دهد. در آخر رویدادهایی رخ می دهد که ابر موفرفری توی برکه‌ای روی زمین افتاده و با ماهی ها بازی می کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ابلیس شب تماس بگیرید.

دانلود کتاب ابلیس شب