کتاب رویای باغ سپید اثری از آرمان ارین است.آرمان آرین متولد شده سال هزار و سیصد و شصت است. او با به وجود آوردن اثر سه‌گانه ی پارسیان و من به جهان ادبیات شناسانده شد. پارسیان و من اسم داستانی است در سه جلد که بیان‌کننده‌ی اسطوره و حماسه و تاریخ ایران است.آرین برای نگاشتن این سه گانه از شاهنامه فردوسی و نوشتارهای قدیمی ایرانی الهام گرفته‌ می باشد. او به دفعات در مصاحبه های خود گفته است که در همه ی اثرهایش از منبع تاریخی و حماسی و اسطوره ای ایرانی همراه با کتابهای مقدّس و آسمانی استفاده نموده و همزمان با داستان نگاری به نوشتن متن های ادبی و دراماتیک و فلسفی و عرفانی و حِکمی همچنان پرداخته است.یک مرد در یکی از شبها فرد ناشناسی را سوار ماشین خویش میکند که این غریبه برای او کاری انجام می دهد. بعد از سپری شدن چند روز مرد واسه ی سپاسگذاری و تشکر به خانه ی مرد غریبه میرود . در آن منزل رویدادهایی برایش رخ می دهد و اتفاقاتی که حتی نمی تواند فکرش را بکنید. این قصه بر پایه و اساس تخیلات نگارنده می باشد و بر پایه ی نوشته های کهن ایرانی به خصوص دین زرتشتی نگاشته شده است . ضمن آنکه برخی قسمت ها با بعضی از نوشته های اسلامی تفاوت دارند. برای خرید کتاب رویای باغ سپید به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب رویای باغ سپید