کتاب طوبی و معنای شب نوشته ای از شهرنوش پارسی پور است. شهرنوش پارسی‌پور متولد شده در سال هزار و سیصد و بیست و چهار از داستان‌نویسان و مترجمان معروف ایرانی است.شهرنوش پارسی‌پور داخل تهران از مادری تهرانی و خانه‌دار و پدری شیرازی که قاضی دادگستری بود به دنیا آمده است. رمانهای پارسی‌پور به زبان‌های مختلف دنیا برگردانده شده‌ است

کتاب طوبا و معنای شب

. شهرنوش پارسی پور از سمت هجدهمین کنفرانس پژوهش‌های زنان داخل آمریکا به عنوان زن سال انتخاب شده است.او در خصوص رشته ی علوم اجتماعی در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو از دانشگاه تهران درس خواند و سپس تحصیل در دانشگاه سوربن در رشته زبان و فرهنگ چینی را دنبال نمود.داستان طوبا و معنای شب سرنوشت زنی‌ به اسم طوبا از کودکی تا پیری او می باشد. در واقعیت بیان سرگذشت موجودی می باشد به اسم زن که به گونه ای در محدودیت‌های اجتماعی در تمام زمان صدها قدم از مردان عقب‌تر نگه داشته شده و این محدودیت‌ها او را وادار می نماید که هیچ وقت خود نباشد و تصمیمات دیگران را انجام دهد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طوبا و معنای شب تماس بگیرید.

دانلود کتاب طوبی و معنای شب