کتاب یک شهر نوشته شده به دست احمد محمود است.این داستان به گونه ای ادامه قصه ی رمان همسایه‌ها می باشد که هم اکنون بدون اشاره‌ای به آن داستان ادامه پیدا کرده است. رمان بعد از کودتای بیست و هشت مرداد یعنی همان وقتی که داستان همسایه‌ها به آخر رسیده شروع شده است و زمان اتفاق افتادن کودتا تا پاکسازی نمودن ارتش شاهنشاهی از افسران حزب توده را به تصویر کشانده است.مثل داستان همسایه‌ها همه ی رویدادها از نظر و دید خالد روایت شده و باز هم همانگونه که در همسایه‌ها کوشش شده تا اشاره مستقیمی به اتفاقات تاریخی و سیاسی کشور نکند بلکه فقط بازتاب آنها داخل زندگی طبقه فقیر اجتماع به تصویر کشانده شده است. هر اندازه این نیت در قسمتی از کتاب به صورت تکمیل فراموش شده و نگارنده نا به هنگام به توضیح کامل آخرین ایام چندین نفر از افسران ارشد حزب توده که بعد از کودتای بیست و هشت مرداد بازداشت و اعدام گشتند پرداخته است.خالد همان فرد نخسست داستان همسایه‌ها که در آخر آن کتاب در حبس بود در داستان یک شهر تبعید شده است و قصه ی همسایه‌ها در این نوشته در حال و هوای تبعید ادامه پیدا می کند . برای خرید کتاب داستان یک شهر به لینک موجود مراجعه نمایید.

با کمال شرمندگی از شما دوستان لینک دانلود رایگان به درخواست انتشارات معین صاحب امتیاز اثار احمد محمد حذف گردید

شما می توانید نسخه چاپی کتاب را از کارا کتاب خرید نمایید یا از خود از انتشارات معین