کتاب سرخی تو از من به قلم سپیده شاملو است.سپیده شاملو متولد شده در سال هزار و سیصد و چهل و هفت می باشد او یکی از نویسنده های معروف ایرانی است.سپیده شاملو کارشناسی زبان انگلیسی دارد. زمانی مقالاتی درمورد سینما نگاشت و با چاپ کردن داستان انگار گفته بودی لیلی به عنوان داستان‌نویس مشهور و مطرح گشته است.لیلا روان شناسی می باشد که مقدار بسیار زیادی از مریضان او زنانی می باشند که به تن فروشی پرداخته اند یا در کودکی مورد تجاوز از طرف محارم خود قرار گرفته اند . پدرهایی که حرمت پدر و فرزندی را شکانده و زن و شهرهایی که وفاداری را معنا نمی کنند .نگار همچنان زن جوانی می باشد که از همسر خویش جدا گشته و به دشواری اجازه ملاقات با فرزند خود به نام فرهاد را دارد . نگار هم اکنون در پرورشگاه بزرگ گشته و سختی و مشکل عظیمی را با خویش یدک می کشد. و لیلا و نگار بر سر راه هم قرار گرفته و داستان لیلا و نگار و فرزانه و متین آغاز می گردد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سرخی تو از من تماس بگیرید.

دانلود کتاب سرخی تو از من