دانلود کتاب شبهای تهران اثر غزاله علیزاده

 

کتاب شبهای تهران به قلم غزاله علیزاده است.بهزاد نقاشی اندیشمند بود که از خانواده ای ثروتمند و اشرافی است. او نمونه ای از دانشمندان مطرح گشته با غرب داخل ایران در دهه‌های چهل و پنجاه است. هر اندازه که مقداری از قشر ثروتمند رو گردانده اما به انقلابیها هم با نگاه شک و تردید نگاه می نماید.

او دوستدار دختری که بسیار زیاده خواه و سنت گریز با اندیشه های درهم ریخته و مغشوش به اسم آسیه شده است. قبلا آسیه او را به دلیل دست پیدا کردن به عشقی آرمانی رها نموده و تنها گذاشته اما یاد و اندیشه ی او هم اکنون از بهزاد جدا نمی شود. بهزاد بعد از جدا شدن از سمت آسیه به ایران بازگشته و آشنا و دوستدار قبلش نسترن را به دفعات ملاقات نموده است.

بهزاد در برخوردها و ارتباط خویش با نسترن فقط خاطرات خود را با آسیه مرور می نماید و حس و عشق نسترن را نمی فهمد و درک نمی‌کند.نسترن دختری می باشد که رویاهای بزرگی نداشته و روحی آرام داشته و بهزاد را عاشقانه و با ساده دلی دوست می دارد.اما بی دقتی و توجه کم بهزاد به او موجب در هم شکستنش می‌شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبهای تهران تماس بگیرید.

 

 

دانلود کتاب شبهای تهران