کتاب زن قراردادی اثر مهری رحمانی می باشد.زنی خواهد بود و شک دارد از آنکه او بعد از ایلیا قادر به انجام  این مسئولیت بزرگ باشد. پرنیان خود را زودتر از باقی در حاشیه دیده و دانسته بود که هیچ نقشی در بزرگ کردن کودک به او نخواهد داد. اما در دل بر این عهد بود که هزینه کودک را حتی الامکان به عهده گرفته تا خیال مادر از این خصوص به طور کامل آسوده باشد. نگین دانسته بود که جز کمک به پرستاری او کار دیگری نمی تواند انجام دهد. به این سبب او هم حق کمی در تصمیم گیری واسه ی خود قائل بود. هر اندازه که چیزی ته قلبش را آزار می داد و ان آنکه شاید حاضر بودن این کودک داخل خانه دقت ایلیا را به او کم می نمود و از طرفی گرفتاریهای کودک مانع رسیدگی کامل به ایلیا و سفرهای آینده ی خانواده می شد. ایلیا به این کودک تنها به چشم جانشین نظاره می نمود وگرنه بسیار خوب متوجه شده بود که شرایط موجود آمادگی لازم واسه ی پذیرش کودک را نداشته و بر سختی های موجود اضافه می نماید . و اما نفر آخر پسر کوچکی بود که در حال حاضر هیچگونه قدرت تصمیم گیری واسه ی ماندن و یا نماندن نداشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زن قراردادی تماس بگیرید.

دانلود کتاب زن قراردادی