کتاب رویای بهشت به نویسندگی مرجانه فتحی که درمورد دختری دلشکسته می باشد که داخل دادگاه به عنوان متهم محاکمه شده است. خواهش می کنم باور بفرمایید که من بی گناه هستم. من تنها مجری قانون افسانه ای شما بوده ام برای چه تهمت به پیشانی من زده اید.شخصی که تمام چیز خود را باخته دختری خویش و جوانی و حتی همه ی حس ها و عواطف خود را. من دوست نمیدارم کسی از روی ترحم واسه ی من گریه ماتم بریزد . می خواهم همه تا جایی که می توانند درکم نمایند و حتی واسه ی یک لحظه هم که شده خودشان را جای من گذارند و تصور نمایند که در اینگونه شرایطی چه کاری می کنند. دست هایم را بر روی صورتم گذاشتم و بی اختیار آغاز به اشک ریختن کردم. تو حال خویش نبودم و نمی فهمیدم چی دارم می گویم. از خویش دفاع می نمایم یا اعتراف می کنم.صدای قاضی یک دفعه دیگر من را به خود آورد که همانند همه جلسات دادگاه با صدای بلند داد می زد و می گفت خانم ریاحی برای چه سفسطه می کنید. شما داخل جنگل که زندگی نمی کنید در همه جا قانون هست .شما می بایست حقی را که خود از آن حرف می زنید را از طریق قانون می گرفتید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رویای بهشت تماس بگیرید.

دانلود کتاب رویای بهشت