کتاب ننه سرما نوشته ای از م.مودب پور است.همه چیز همانند قبل است.با خود می اندیشیدم که پس از مرگ پدر همه چیز تمام خواهد شد.یا حداقل آنکه عوض می شود ولی نشد.یعنی به طور تقریبی هیچکدام از اندیشه هایی که پیش از فوت پدر می کردم درست نبوند.آن زمان حداقل انگیزه برای خود داشتم.واسه ی بازگشت به منزل و واسه ی خانه ماندن و برای بیدار گشتن و برای غذا درست نمودن و برای پذیرایی کردن از مهمونایی که شاید تنها به احترام پدرم به خانه ما می آمدند و الان هیچ کدام نمیستند .همه ی اینها به کنار باشد اما شاید هم در اصل مراقبت نمودن از پدرم یه معلول بود نه یه علت.حالا هر چه که بود. دیگر از پیشم رفته است و همه چیز تمام گشته است.با نبود قور زدن هایش و چپ چپ نگاه کردن و سرزنش و نصیحت هاش و مهربونی و دلسوزی بیش از حدش چه کار کنم.یک مرد مسن که در تمام عمر دلواپس من بود.یا به گفته ی خودش همیشه دستش واسه ی من از گور بیرون خواهد ماند.ولی هر چه که بود واسه ی من همانند یک دیوار محکم و نیرومند بود.کسی که در تمام زندگی تکیه گاه من بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ننه سرما تماس بگیرید.

دانلود کتاب ننه سرما