کتاب شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری است .شازده احتجاب داستانیست که نخستین بار در سال هزار و سیصد و چهل و هشت منتشر شد .بعد از آن این کتاب به چاپ‌های بسیار گوناگون رسیده‌ است و تا سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج چهارده چاپ آن ارائه داده شده است. شازده احتجاب را جیمی بوکان نگارنده اسکاتلندی به انگلیسی ترجمه گشته است.گلشیری نوشته خود را خوش‌ اقبال‌ترین اثر خویش اسم داده است. شازده احتجاب نیز به زبان فرانسوی هم برگردانده گشته است.فیلمی با این اسم و به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا با اقتباس از این اثر ساخته شده‌است.شازده احتجاب ماجرای از بین رفتن نظام شاهی و خانی در سنت فرهنگی ایران می باشد. فرد نخست داستان که شازده احتجاب اسم دارد که در توهم و خیال و قدیم به نعریف نمودن بخشی از ستمگریها و بیداد خود و خانواده‌اش پرداخته است.گلشیری در این کتاب از روش سیال اندیشه بهره گرفته است. برای خرید کتاب شازده احتجاب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب شازده احتجاب