کتاب کافه رنسانس اثر ساسان قهرمان است .ساسان قهرمان در سال هزار و سیصد و چهل داخل مشهو به دنیا آمده است.او یکی از نویسنده ها و شاعران و بازیگران ناشر و روزنامه‌نگار مشهور ایرانی می باشد.در بهار هزار و سیصد و شصت و دو به سبب فعالیت‌های سیاسی‌ خود به اجبار ایران را می کند و در تورنتو زندگی می نماید. اولین داستان او گسل درباره ی دقت انتقاد کنندها قرار گرفت و نقدهای بسیاری در مورد آن انتشار یافت. او برادر ساقی قهرمان است.تمام اتفاقات هم داخل همان کافه رخ داده است. او را دیدم که پشت میزی بغل پنجره نشسته و پوشه ی خود را کنار دستش گذاشته و همانگونه که با پیک تکیلایش بازی می کرد به رفت و آمد مردم داخل خیابان نگاه می کرد و برخی اوقات هم چند خطی می نگاشت و من تشنه این‌که بفهمم به چه چیزی فکر می‌کند یا چی می نگارد. این کنجکاوی از کجا سرچشمه گرفته بود.انگار که اگر می توانستم که به او نزدیک شوم به سرگذشت خویش پی ببرم.از سمت دیگر مقداری مهر و کینه نسبت به او در من ایجاد شده بود. هم انگار آشنای من بود و به او علاقه داشتم و هم ظالمانه دلم می‌خواست اذیتش کنم و آرامش او را به هم ریزم. حالا دیگر زمانهاست از آن زمان سپری شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کافه رنسانس تماس بگیرید.

دانلود کتاب کافه رنسانس