کتاب جایی دیگر به قلم گلی ترقی است.این اثر نمونه جمع آوری شده شش داستان کوتاه از خانم ترقی می باشد. زن در وقت برگشت از فرانسه داخل فرودگاه زنی را دیده که صورت و قیافه اش بسیار آشنا است و به یاد آورده که او آزاده درخشان دختر ورزشکار و دوست داشتنس دبیرستان می باشد که هم چنان در مقابل سپری شدن زمان شکست خورده است . زن برای رفتن به فرانسه آماده شده است و مسافر کناری او خانمی پیر از اهالی یزد به اسم انار بانو می باشد. انار بانو که سواد درستی نداشته عازم خارج می باشد تا پسرهایش را ببیند .امینه خدمتکاری از هند می باشد که همه ی پول خویش را به هند واسه ی شوهر کلاه بردار خود می فرستد . امینه شوهر را پروردگار مطلقی می داند که نمی تواند در مقابل او بایستد و مبارزه کند. مرد که نگارنده ای معروف بود بعد از سال ها به باغ زمان کودکی رفته بود تا کتابی بنگارد. درختان گلای باغ میوه نداده بودند و باغبان قصد دارد که در طول مراسمی او را تنبیه نماید. از روی این اثر آقای مهرجویی از فیلمی هم با این اسم ساخته اند . برای خرید کتاب جایی دیگر به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب جایی دیگر