کتاب رقص مرگ که توسط حسین زمانی نوشته شده است.که دارای صد و شصت و شش صفحه می باشد.این دفعه از زنده‌های مرده و مردگان زنده به گور و زنده بگوران تهی دست و گرسنگی واسه ی شما داستان می نگارم. داستان با جمله های بسیار شیرین از زندگی تلخ انسانهای که سهم آنها در سرنوشت تنها ستم و سختی شروع می‌شود.درمورد این تعداد از افراد و انسانهای بی‌گناه که زمان زندگی‌شان مرگ آرام آرام و مرگشان شروع زندگی می باشد بسیار صحبت نمی‌کنم برای آنکه امکان دارد خود شما که خواسته اید زمان خویش را صرف خواندن این اثر کنید شاهد اینگونه صحنه‌هایی بوده‌اید.در دومین نوشته خود شما را به سال‌های قبل خواهم برگرداند و به تجدید خاطره زمان نوجوانی که جوانه احساس هر شخصی می روید و صاحب شکوفه‌های قشنگ شور و هیجان می شود بپردازیم و قصه نخستین اثرم را که به موجب آشنایی من با دل‌های با احساس بسیار شده تقدیمتان می‌کنم. هر اندازه که این داستان کامل شده نیست اما از سمتی چون زاییده فکر نوجوان پانزده ساله می باشد که با هزاران امید و آرزو گام بر راه نگارندگی گذاشت و هم اکنون واسه ی شما قصه های شیرین و مقالات گوناگون نوشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رقص مرگ تماس بگیرید.

دانلود کتاب رقص مرگ