کتاب در سرزمین کوچک من که توسط نادر ابراهیمی نوشته شده است.که دارای دویست و سی و چهار صفحه می باشد.نادر ابراهیمی یکی از داستان نگاران معاصر ایران می باشد که در خصوص داستان و قصه ی کوتاه و فیلم سازی و موسیقی فعالیت فراوانی داشته است.این اثر همچنان مجموعه‌ای از چهارده داستان کوتاه است که به قلم نادر ابراهیمی می‌باشد. پدر وی عطاءالملک ابراهیمی پسر آجودان حضورقاجار و از نوه های ابراهیم خان ظهیرالدوله که حاکم مشهور کرمان در دوره ی قاجار بوده است می باشد.که رضاشاه پهلوی او را علاوه بر گرفتن درجه از کرمان به مشکین شهر تبعید می نماید. که هم اکنون نیز قلمستانی به اسم او در حوالی مشکین شهر قرار دارد .قلمستان عطا و هم اکنون فامیل او ابراهیمی‌های کرمان داخل شهر و استان کرمان شناخته شده و معروف می باشند . مادرِ نادر ابراهیمی هم از لاریجانی‌های ساکن تهران به حساب می‌آمد. نادر ابراهیمی درس مقدماتی خویش را در مکان تولدش یعنی شهر تهران سپری نمود و بعد از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشگاه حقوق رفت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در سرزمین کوچک من تماس بگیرید.

دانلود کتاب در سرزمین کوچک من