کتاب زاغ کبوتر موش و شکارچی که توسط مجتبی حیدر زاده نوشته شده است.که دارای بیست صفحه می باشد.این اثر قصه ی قدیمی در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده است و یک اثر کودکانه به حساب می آید. .در اثر نقش پرداز و رنگی فوق داستانی كوتاه درمورد عاقبت حسودی کردن است که با نثر آهنگین واسه ی مخاطبان گروه سنی ب نوشته شده است .قصه درمورد زاغی می باشد كه به خانه ی زیبای دو كبوتر حسودی می‌كند و به این سبب گول روباه فریبکار را خورده و به این فکر می رسد که كبوترها را در تله ی روباه بیندازد .غافل از آنكه خویش بعد از كبوترها گرفتار روباه می شود .با تمام اینها بعد از اتفاقاتی خرگوش و داركوب و كبوترها و بعد زاغ را از چنگال روباه نجات می‌دهند و به این صورت زاغ حسود به عمل نادرست خود پی برد . در یکی از ایام زاغ که داخل جنگل بزرگ و زیبا خانه ای داشت واسه ی پیدا کردن غذا به پرواز درآمده بود یکدفعه نگاهش به یک شکارچی می افتد که تفنگ به دست داشت و تور بزرگی بر کولش بود. زاغ که فهمیده بود شکارچی واسه ی به دام انداختن حیوانات نقشه‌ای کشیده است در دهنش چیزی نقش می بندد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زاغ کبوتر موش و شکارچی تماس بگیرید.

دانلود کتاب زاغ کبوتر موش و شکارچی