کتاب نوروز و بادبادک‌ها که توسط ثمین باغچه‌بان نوشته شده است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد.کتاب نوروز و بادبادک‌ها یک داستان بسیار زیبا با تصویرهای رنگارنگ مصور کودکانه از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران است.من در هر نوروزی و با رسیدن فصل بهار خویش دوباره از نو کودک می‌شوم. در هر نوروزی گوشم پر می‌شود از صدای جغجغه‌ها و گنجشک‌ها و در مشت‌های کوچکم برای جوجه‌ها شعر و دانه می‌برم.هر سال نوروز با خویش بادبادک آورده و بادبادک‌ها رنگ و بو و شادی نوروز را با خویش به تمامی جاها می‌برند. بادبادک‌های مختلف و رنگارنگ که در نگاه ها پرواز و می‌رقصند و در نظرها لبخند می زنند و دور می‌شوند. نسیم و بادها که خواهران بادبادک‌ها می باشند آن‌ها را همانند دختران شاه پریان بر کولهای خویش گذاشته و بر اوج دشت‌ها و جنگل‌ها و دریاها می‌برند. برخی هم بادبادک‌ها به صورت ستاره شده و از ابر و نسیم هم بیشتر بالا رفته و در سالهای بعدی در نوروزی دیگر مهمان دست و چشمان کودکان می‌شوند.نقاشی‌های زیبای این اثر نوروز و بادبادک‌ها و خرسندی را جلوه دیگری داده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نوروز و بادبادک‌ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب نوروز و بادبادک‌ها