کتاب غروب خروشخوانان که توسط علیرضا عطاران نوشته شده است.که دارای سی و نه صفحه می باشد. این اثر توضیحات مختصری از کوشش مبارزین و انقلاب کننده هایی می باشد که واسه ی بر پا شدن عدالت و آزادی و دموکراسی با حسی شورانگیز اما بی پشتوانه اندیشه و فکر دست به انجام امری زندند که نه فقط اینگونه نتایجی به ارمغان نیاورد همچنان نیز موجب سرخوردگی خود آنان نیز گردید. مبارزین و انقلابیونی که سال‌ها مشتاقانه و صادقانه برای نیل به آرمان‌های خود از جان و دل، مایه گذاشتند و دورانی که متوجه شدند فاصله بسیاری بین آرمان آنها با حقیقت وجود دارد دست به کوششهای بیهوده زدند تا این فاصله را پر نمایند. داد زدند و مبارزه نمودند و به ترور کردن و حذف کردن فیزیکی روی بردند.اما از هیچ یک سودی نبردند. اینطور شد که غروب انقلابیون و خروشخوانان آمدند .در آخر می شود گفت که محتوای داستان غروب خروشخوانان را مضامینی شکل داده که پس زمینه آنها حقیقی است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب غروب خروشخوانان تماس بگیرید.

دانلود کتاب غروب خروشخوانان