کتاب چشم دوم که توسط محمد محمدعلی نوشته شده است.که دارای صد و بیست و دو صفحه می باشد.چشم دوم اولین دفعه در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه از سمت نشر مرکز به چاپ رسیده است.محمد محمدعلي از مجموعه از ما بهتران تا جدید ترین قصه های خود در اين مجموعه به شخصيت‌هايی پرداخته كه از جايگاه حقیقی خویش دور شده و به دنیای انسانهای به ظاهر پريشان و حذف شده نزديك شده‌اند.کتاب چشم دوم درمورد احوالات انسانهایی می باشد که به موجب اثر حادثه های ناشی از انقلاب و جنگ و پیروزی های شغلی و نقش اجتماعی خویش را از دست داده‌اند. نوشته ها و قصه های این اثر به جنگ نظر و دیدی منتقدانه دارند و یکی از آنها درمورد انسانهای ساده‌ای می باشد که در شرایط بد و سخت هستی و تعادل خویش را می‌بازند.ماجرای این اثر در اندیشه های کارمندی سپری می شود که با پول بازخرید خدمات انجام داده ی خویش در دستگاه دولتی با دوست خود با نام هدایت یک تاکسی را خریداری می کنند. برای خرید کتاب چشم دوم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب چشم دوم