کتاب دا که توسط سیده زهرا حسینی نوشته شده است.که دارای سیصد و هفتاد و یک صفحه می باشد. چیزی که این اثر را بی‌همتا می نماید بیان گوشه‏ هایی از جنگ از زوایایست که تا به امروز به آن پرداخته نشده است.اثری که اوج دردهای جنگ و علل خصوص مقداری از تاریخ کشور ما را نیز بیان می نماید. سرانجام صحبت های هزار ساعته بهای تمام این هزینه ها را دارد.اثر دا در گویش محلی با معنی مادر می باشد و خانم حسینی با انتخاب نمودن این اثر و نام خواسته سختی و غم و کوشش و مقاومت کردن مادران ایرانی را یادآوری کند. سیده زهرا حسینی اهل کردستان می باشد که پدر و مادرش قبل از تولد او در عراق زندگی می نمودند و او در سال هزار و سیصد و چهل و دو در آنجا متولد شده است .در کودکی با خانواده‌ ی خود به ایران برگشت و پدر وی در خرمشهر سکنی گزید و بعد از زمانهای بسیار سرگردان و بی کار بودن رفتگر شهرداری شد. اثر دا خاطرات سیده زهرا حسینی از جنگ تحمیلی و وضعیت خرمشهر در ایام شروع جنگ می باشد .دختری هفده ساله که با آغاز جنگ در روز اول مهر سال پنجاه و نه زندگیش از هم می پاچد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دا تماس بگیرید.

دانلود کتاب دا

بزرگان این کتاب و کتب دیگر توسط کاربر قرار داده میشود اگر کتابی داخل سایت رویت شد که حق نشر داشت دستور بفرمایید تا در اسرع وقت حذف گردد تا مدیون ناشر یا نویسنده نشوید در ضمن نسخه قابل فروش این کتاب و دیگر کتاب کتاب کاغذی و چاپ ناشر است که از خریداری کتابخانه شخصی تهیه می گردد

تلفن گزارشات 09125343644