کتاب سه تار موی طلایی که توسط منوچهر کی‌مرام نوشته شده است.که دارای سی و پنج صفحه می باشد.دکتر منوچهر کی مرام به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و شش تهران و فارغ التحصیل دامپزشکی بوده است.سالها داخل وزارت کشاورزی و اداره دامپروری خدمت کرده است ولی چیزی که زیادتر به آن بسیار علاقه داشته و به آن شناخته می شد نگارندگی داستان واسه ی مجله های هفتگی تهران و فیلمنامه واسه ی سینمای ایران بود.او فعالیت سینمایی خویش را به عنوان نگارنده با فیلم مرجان به کارگردانی شهلا ریاحی شروع کرد. او تا مقطق انقلاب یکی از کوشا ترین و فعالترین فیلمنامه نویسان سینمای تجاری ایران بوده است . کی مرام در سال هزار و سیصد و بیست و هشت فوت کرد.در دوران های بسیار کهن و ایام قبل پادشاهی زندگی می نمود که غیر از شکار کردن هیچ کاری دیگری بل نبود و نداشت.تا آنکه یک بار در تعقیب نمودن شکار آنقدر می رود که مسیر و همراهان را در جنگل گم می نماید هر اندازه این طرف و آن طرف فریاد می زند فایده ندارد. هوا در حال تاریک شدن است و پادشاه وحشت کرده که نکند در ظلمت شب خودش شکار جانورهای جنگل شود.از دور نور کم رنگی را می بیند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سه تار موی طلایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب سه تار موی طلایی