کتاب قصه ما به سر رسید که توسط سیدمحمدعلی جمال زاده نوشته شده است.که دارای دویست و سیزده صفحه می باشد. اثر قصه ما به سر رسید نمونه جمع آوری شده از قصه های زیبای کوتاه از نویسنده بسیار مشهور ایرانی محمد علی جمال زاده و چند ترجمه از او که با این عنوان ها به انتشار رسیده است. شیران رو به مزاج و خاک حاصل‌خیز و ماجرای دهشتناک قلعه و صیغه و عقدی و بارگاه شاهانه و ترجمه‌هایی از زبان های دیگر در این اثر می باشد.در هر یک از قصه های این نمونه جمع شده نگارنده تصویری تمسخر آمیز از روش های اندیشه و سرنوشت گروه‌های گوناگون سنتی عرضه نموده است. مصیبت شعر دیمی و ملای شاعر و خیاط شاعر و حامیان شاعر نمونه‌ای از قصه ها و مطالب این مجموعه می باشند که با دید و نظر به تفکر و زندگی اجتماع سنتی ایران نوشته شده اند. در آخر اثر زندگی احوال و نوشته های محمد علی جمال زاده به قلم ایرج افشار همچنان فهرست اهم مقالات جمال زاده در خصوص پژوهش های ایرانی و چند اثر کوتاه دیگر به انتشار رسیده است. برای خرید کتاب قصه ما به سر رسید به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قصه ما به سر رسید