کتاب دهکده متروک که توسط سهیل پناهی نوشته شده است.که دارای صد صفحه می باشد.در یکی از جاده های بسیار باریک و خاکی و تاریک داخل کالسکه‌ای که اتاقش هم نیز سقف نداشت دیدگانم باز شد و آسمانی که پر از ستاره‌های تابان بود و گفتنی است که انگار آن بالا خبری می باشد و فرشته ها چراغانی نموده بودند و من همانند جسدی بدون اختیار در کف کالسکه به خواب فرو رفته بودم.آخر من در آنجا چیکار می کردم. چیزی به ذهنم نمی رسید و در حافظه‌ام چیزی نبود.بلند شدم تا به بیرون نگاه نمایم .هنگامی نگاهم به بیرون خورد مسیری را دیدم که طی نموده بودیم .چندین عدد کرم شبتاب با صورتهای نگران به من نگاه می کردند و این صحنه ها همراه بود با آوای بسیار غم انگیز و سوزناکی که به موجب نوازش گندم زار به موجب باد ایجاد شده بود و آوای دل نواز خش خش برگ های زرد که بر زیر گاری افتاده و گرگ ها هم با زوزه های پشت سره هم حس وحشت و اندوه را با هم به من انتقال می دادند . شگفت آور بود گویا وقت در این مکان تعریف نشده بود . اصلا چیز به هم دیگر مربوط نبود. بازگشتم تا به جلوی خویش نگاه نمایم و معلوم نبود به کجا خواهم رفت و برایم بسیار غریب بود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دهکده متروک تماس بگیرید.

دانلود کتاب دهکده متروک