کتاب لندن رویای من و تو که توسط عبدالرحمان رحمانی نوشته شده است.که دارای صد و نود و چهار صفحه می باشد.لندن پایتخت انگلستان و بریتانیا است. این شهر همچنین بزرگ‌ترین و پر جمعیت‌ ترین شهر در بریتانیا و بزرگترین ناحیه شهری از نظر مساحت در اروپا نیز هست این شهر که در کنار رود تیمز قرار دارد قدمتی دو هزار ساله دارد و تاریخ ساخت آن به دوران روم باستان برمی‌گردد.سیتی لندن به عنوان هسته تاریخی لندن تاحدود زیادی حفظ شده است. کتاب لندن رویای من‌ و ‌تو درمورد زحمات به مدت دو سال یک دانشجوی افغانستانی داخل لندن می باشد. نگارنده داخل این اثر تلاش کرده است در خصوص خاطره های دانشجویی جاها و مان های زیبا و دیدنی لندن را با توضیح بسیار مختصر و بخصوص به معرفی بگیرد.‌این سفرنامه‌ تصاویری حقیقی از دانشجویان افغانستان را که داخل انگلستان علم و دانش فرا گرفته است را تمایان می کند . پیش از آن که مردم افغانستان درباره ی دانشجویانی که واسه ی درس خواندن به شهر‌‌های اروپا فرستاده شده اند چه فکرها و اندیشه هایی دارند. اثر فوق واسه ی اشخاصی که ‌به لندن سفر می نمایند ‌یا هم واسه ی تحصیل کردن به آنجا می‌روند ممکن است بسیار راهنمای خوبی باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لندن رویای من و تو تماس بگیرید.

دانلود کتاب لندن رویای من و تو