کتاب داستانهای کوتاه و آموزنده که توسط حسین صدیقی چافجیری نوشته شده است.که دارای صد و نود و دو صفحه می باشد.کتاب فوق نمونه های جمع آوری شده با بیش از صد و هشتاد داستان بسیار زیبا و پندآموز نگاشته ی حسین صدیقی چافجیری است.واسه ی نمونه به یکی از قصه های کوتاهی که در وصف معلم و کوشش های او ذکر شده است می نگاریم .یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گقته بودند شما سه ترم می باشد که من را از این درس انداخته و قبول نمی کنید من که نمی خواهم موشک هوا نمایم من خواستار این می باشم که در روستایمان معلمی شوم .دکتر به ایشان جواب داد تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و تنها بخواهی معلمی شوی قبول است اما هیچ وقت نخواهی توانست به من تضمین دهی که یکی از شاگردانت داخل روستایتان نخواهد موشک هوا نماید.داستانی دیگری از این اثر این است در یکی از ایام انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در منزلی تاریک به زندانش انداخت و گفت او را به زنجیر ببند.واسه ی روزی چند بر این حال بود . برای خرید کتاب داستانهای کوتاه و آموزنده به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب داستانهای کوتاه و آموزنده