کتاب داستان های جوانمردان که توسط سیدمحمد خراسانی نوشته شده است.که دارای چهل و شش صفحه می باشد.اثر های بسیاری با موضوعات داستان نگاشته شده است که برخی از آن ها بسیار زیاد و حتی به طور کتابی در چندین جلد نوشته شده است و برخی دیگر خیلی مختصر می باشد که مطالعه کننده ذوق خواندن اینگونه اثر را در خویش پیدا نمی کند و از سمتی به سمت طولانی بودن آن حوصله کافی ادامه قصه را از دست می دهد.بنده این اثر را به گونه ای انتخاب نموده ام که نه زیاد است و نه خسته کننده باشد و نه ذوق مطالعه کننده را کور کند. بلکه در اندازه ی متوسط و در عین حال متون داستان درمورد صفت و خصلتی بیان گشته است.نکات قابل ارزش واسه ی تشویق نگاشتن این نمونه جمع آوری شده موقعیت بخصوص زمانی و مکانی بوده می باشد که باعث می شود این صفت و خصلت و دارنده آن یعنی جوانمرد و ایثارگر خیلی دیده شوند و دارنده آن با ندار آن در بغل همدیگر در بین جنگ و سنگرها مورد مقایسه قرار گیرند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های جوانمردان تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان های جوانمردان