کتاب سیزده داستان از جلال آل احمد که توسط جلال آل احمد نوشته شده است.که دارای شصت و چهار صفحه می باشد.به صورت کلی نثر جلال آل احمد تلگرافی و شلاقی و عصبی و پرخاشگر و حساس و در عین حال رسا و شیوا می باشد. نثر او به صورت بخصوص در مقالات و سنگین گزارشی و روزنامه‌نگارانه می باشد. جلال آل احمد شامل نثری برون‌گرا بوده یعنی آنکه نثرش بر ضد نثر صادق هدایت در خدمت تحلیل اندیشه و باطن شخصیت‌ها نمی باشد. جلال آل احمد با استفاده کردن از دو عامل نثر قدیمی فارسی و نثر نگارنده های پیشرو فرانسوی به نثر بسیار ویژه خود دست پیدا کرده است. آل احمد تلاش کرده تا در نثر خویش تا جایی که ممکن است فعل و حروف اضافه و مضاف‌الیه‌ها و دنباله ضرب‌المثل‌ها و خلاصه هر آنچه که امکان داشته است را حذف نماید. این اثر نمونه جمع شده از سیزده داستان کوتاه از جلال آل احمد است . این داستان ها از جمله سه تار و بچه مردم و وسواس و لاک صورتی و وداع و زندگی که گریخت و آفتاب لب بام و گناه و نزدیک مرزون آباد و دهن کجی و آرزوی قدرت و اختلاف حساب و الگمارک و المکوس هستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیزده داستان از جلال آل احمد تماس بگیرید.

دانلود کتاب سیزده داستان از جلال آل احمد