دانلود کتاب شمس و طغرا

 

کتاب شمس و طغرا که به دست محمدباقر خسروی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر کومش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و پنجاه و چهار صفحه است.کتاب مقابل ماجرای دل انگیز آبش خاتون، عروس هلاکوخان است.از زمانی که مغولان به فارس راه پیدا کردند این سرزمین پررونق و دانش آموز دچار دگرگونی گشت. فرصت طلبان واسه ی جلب نمودن حمایت مغولان با دادن هدیه های در نزدیک گشتن به آنها بر هم دیگر سبقت می گرفتند تا در هر کاری خواستند انجام دهند و آزاد باشند. مال دوستی مغولان همچنان به آنها میدان می داد. زیاد طول نکشید که امنیت و آرامش از بین رفت و اهل تقوی و دانش آزرده و لگدمال و اشرار موفق شدند.نجیب زادگان غیرتمند ایرانی همچنان اگر بسیار کم با مغولان در می افتادند واسه ی نشان دادن چشم زخمی به آنها بود. ولی حفظ منبع ها و ملک و ثروت خویش و در انتظار فرصت خوب نشستن آنها را به سکوت و سازگاری با مغولان وادار می نمودند . برای خرید کتاب شمس و طغرا به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب شمس و طغرا