کتاب افعی ها خودکشی نمی کنند که به دست فتح الله بی نیاز نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر مروارید چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهل و هفت صفحه است.اثر افعی ها خودکشی نمی کنند از فتح الله بی نیاز طرح سوالات هستی شناسانه ای می باشد که در طول تاریخ زندگی بشریت اندیشه و فکر انسان را به خویش مشغول نموده است. شخصی داخل شهر استانبولِ ترکیه در اقدامی دیوانه وار برخی از آدمها را به قتل می رساند . اندیشمندی با بهره گرفتن از تمون نوین علم در بازخوانی اطلاعات ذخیره گشته و در مغز اشخاص به کارآگاه این پرونده در شناسایی کردن قاتل کمک می نماید. او و اندیشمندان همکارش می فهمند که مقتولین و حتی قاتل دارای خاطره هایی از جنگ جهانی دوم می باشند . گویی این افراد قبلا با اسم و هویتی دیگر بر این کره خاکی زندگی نموده اند و حالا به موجب قاعده تناسخ در کسوت و کالبدی دیگر متولد شده اند و تمام زخم خورده جنایتی همانند جنگ جهانی دوم می باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افعی ها خودکشی نمی کنند تماس بگیرید.

دانلود کتاب افعی ها خودکشی نمی کنند