کتاب عالیجناب عشق که به دست ر. اعتمادی نوشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر شادان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهل و نه صفحه است.در صبح یک روز بهاری که هوا پر از عطر گلها و اکسیژن بسیار و قرص خورشید و معتدل و خوشایند شناور در انبوهی زرینی داخل فضا خود را از سینه ی آبی تهران بالا می کشاند. رایحه ی گل مریم که داخل گلدان بزرگی دسته گشته و محوطه ی هالِ خانه با شکوه و اعیانی آقای سماکان را خوشبوتر و بهاری تر نموده است. در میان سالن بزرگ خانه که تمام شی ها و وسایل و مبلهای ایتالیائی و دیگر وسایل تزئینی از شفافیت برق می زنند. دو دختر بسیار جوان و با لباسهای شیک و عطر زده و هر دو خواهر به راستی زیبا ولی به صورتی متفاوت به نوبت مقابل آینه بزرگ قدی ایستاده و نمونه ی زیبایی های خویش را واسه ی چندمین بار از دیدگان می گذرانند و به موجب خوی و خصلت جوانی ناراضی به نظر می رسند. برای خرید کتاب عالیجناب عشق به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب عالیجناب عشق