کتاب آشیانه عقاب که به دست زین العابدین موتمن نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر علم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نهصد و هشت صفحه است.اثر آشیانه عقاب در بین داستانهای تاریخی ادبیات معاصر ایران کاری بسیار با ارزش و اهمیت است که به صورتی کم نظیر مورد قبول مردم عامه می باشد. رویدادها و اتفاقات این داستان در دوران حکومت ملکشاه سلجوقی و وزیر سرشناس او نظام الملک اتفاق می افتد. موضوع مهم و اساسی داستان رقابت بین نظام الملک و حسن صباح و رهبر فرقه اسماعیلیه داخل ایران می باشد . نگارنده با استفاده کردن از منبع های تاریخی و قدرت خیال محیط اجتماعی ایران در نیمه دوم قرن پنجم هجری بوده که قرن یازدهم میلادی را بازآفرینی می نماید .او دربار ملکشاه سلجوقی داخل اصفهان و نیرنگ و پنهان کاریهای درباریان و نقش زنهای پادشاه در این اتفاقات را در قالب داستانی جالب و هیجان آور به تصویر کشانده است. برای خرید کتاب آشیانه عقاب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آشیانه عقاب