کتاب ایراندخت که به دست بهنام ناصح نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر آموت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفت صفحه است.زمانه ی ایران بسیار آشوب داشت. از يك‌ سمت تهمت اینکه مزدكي هستی و سايه‌ای سنگين که بر اجتماع ساسانی افتاده بود و از سمت ديگر آن زیاد شدن دين مسيحيت كه امپراتوري روم رقيب ساسانيان به آن دامن زده بود که تهديدي واسه ی راحتی و آرامش دولت ساساني به حساب می آمد .روزبه یک پسر جوان ایرانی بود که با پدر خویش با نام گشتاسب و عمه‌ ی خود زندگی می نمود. پدر وی از مُغ‌های بلند رتبه ی حکومتی بوده و نگهبان آتشکده است. پدر روزی به مردد بودن او در آیین زرتشتی شک برده و پس از زمانی میفهمد که او در جلسات دین مسیحیت شرکت نموده و برگهایی از انجیل را هم در خانه نگهداری می نماید. این شروع دربدری‌های روزبه و سفر‌های او به شام و اورشلیم بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایراندخت تماس بگیرید.

ایراندخت

دانلود کتاب ایراندخت