کتاب استخوان زیر پی که به دست حسینقلی مستعان نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و سه به انتشار رسیده و در نشر کتابهای پرستو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و دو صفحه است.نگارنده ی مشهور با نام حسینقلی مستعان در سال هزار و دویست و هشتاد و سه داخل تهران به دنیا آمده است. بعد از به آخر رسیدن دوره ی دبیرستان داخل دارالفنون و زمانی را در مدرسه ی علوم سیاسی به‌ درس خواندن پرداخت. او کار روزنامه‌ نگاری را از شروع قرن هجری شمسی و از سن هفده سالگی با عنوان روزنامه‌ نگار و عکاس داخل روزنامه ی نیمه‌رسمی ایران شروع نمود و برای آنکه کار روزنامه‌نگاری را بسیار دوست داشت خیلی سریع به‌ سردبیری آن روزنامه رسید. مستعان قصه‌ نگاری را از سال هزار و سیصد و چهارده در مجلهٔ مهرگان آغاز کرد. او در روز پانزده سال هزار و سیصد و شصت و یک از دنیا رفت .برای خرید کتاب استخوان زیر پی به لینک موجود مراجعه نمایید.

 استخوان زیر پی

دانلود کتاب استخوان زیر پی