کتاب رابعه که به دست حسینقلی مستعان نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر نگارستان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و نود و یک صفحه است.داستان رابعه به توصیف زندگی امیری اختصاص پیدا کرده که به دنبال رقابت‌های عشقی و سیاسی دو پسر خویش را می کشد.ایران تماما غرق در جنگ و خونریزی بوده و رابعه که دختر عضدالدوله دیلمی بوده با سیاست و‌ در پی آینده خویش با عنوان مشاور برادر و همسر تلاش در سامان بخشیدن به وضعیت ایران دارد. او به دشواری مبارزه می نماید و با شناسایی کردن سست‌ عنصران و ریاکاران با باهوشی تمام یا آنها را به انجام اعمال و کارهای بدون ضرر مجبور می سازد و یا از میدان به در می‌کند. رابعه از همسر خود دارای فرزندی شده ولی افسوس که داخل گیر و دار جنگ همسر خود را از دست می‌دهد. آتش جنگ‌ها عاقبت رو به خاموشی رفته و سرزمین رنگ آرامش به خویش می‌گیرد. اما غمی وسیع و عظیم در قلب رابعه نشسته که گفتنی نیست. او سال‌های سکون و آرامش را در کنار کودک به جای همسر سپری می کند. برای خرید دانلود کتاب رابعه به لینک موجود مراجعه نمایید.

رابعه

دانلود کتاب رابعه