کتاب یک سبد گل یاس که به دست نسرین ثامنی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت صفحه است.خانم سن و سال دارد سالخورده‌ای كه تمام مردم او را مادربزرگ صدا می زنند به همراه تنها پسر خویش و وارث خود با نام حسام زندگی می نماید . حسام جوانی می باشد كه همسر خود را از دست داده و پسرش هوتن همچنان با او زندگی می کند . مادر بزرگ واسه ی چند روزی مهمان ساغر و شوهر امریكایی‌ وی با نام ویلیام می باشد كه واسه ی دیدن اقوام به ایران سفر نموده اند . ساغر واسه ی دیدن خواهر خود سپیده كه از شوهر خویش جدا گشته به همراه ویلیام و حسام و هوتن به رامسر می روند و در آن جا اتفاقات زیادی رخ می دهد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک سبد گل یاس تماس بگیرید.

یک سبد گل یاس

دانلود کتاب یک سبد گل یاس