کتاب گلی در شوره زار که به دست نسرین ثامنی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر پریا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست و پنج صفحه است.فرشته داخل یک خانواده ی نابسامان زندگی می نماید. پدر او شخصی معتاد می باشد که از همسر خویش واسه ی تأمین اعتیادش پول می گیرد.فرشته با چهره ای محزون و متفكر قدم زنان به سمت مدرسه می رود. کتابهای او همانند كوهی در بین دستهای او سنگيني مي نمود. با گامهای لرزان قدم بر مي داشت و سرش خیلی گيج مي رفت و گرسنگی بسیار اذیتش می کرد. ديشب را تا صبح اصلا نخوابيده بود و پس از اینکه كتك زیادی از پدر خورده بود با شكم گرسنه به کناری رفت و مشغول چسباندن برگه های پاره ی كتابش بود كه به دست پدر وی به آن صورت درآمده بود و مادر او به آرامي به كنارش آمد و دستي بر گیسوان مشكي و بلندش زد و گفت كه شام او را كنار گذاشته است . برای خرید کتاب گلی در شوره زار به لینک موجود مراجعه نمایید.

گلی در شوره زار

دانلود کتاب گلی در شوره زار