کتاب تندیس عشق که به دست نسرین ثامنی نوشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر اردیبهشت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد و هفت صفحه است.مهتاب در صورتی که بشقاب های چینی خود را بر روی میز می چیند تا شام را آماده کند به مادر خود گفت به نظر تو شاهرخ با این قضیه چگونه برخورد خواهد کرد .مادر با لبخند خویش جواب داد که این را بگذار به عهده ی خودم و راضی نمودن شاهرخ با من.مهتاب با لبخندی که نشان از شک داشت گفت شاهرخ مثل مرغ دیرپزه فکر نکنم به این راحتی ها در دام بیفتد. اگه تمایلی به افروز داشت تو این سه ساله حتما کاری می کرد. شاهرخ افروز را دوست دارد ولی کمی در ازدواج تنبل است. شاهرخ پسر تو دایست و اسرار دل خود را بروز نمی دهد. آنها سه سال است که منتظر یه همچین روزی می باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تندیس عشق تماس بگیرید.

تندیس عشق

دانلود کتاب تندیس عشق