کتاب سوگلی حرمسرا که به دست منوچهر دبیرمنش نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر دنیای کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هشتاد و دو صفحه است.شاهزاده جلال‌الدین میرزا که پسر سفاک فتحعلی شاه بود با افراد داخل حرم خویش در عمارتی وسیع در كنار رودخانه قزل‌اوزن زندگی می نمود . در برخی از اوقات صدای صدا و داد و جیغ زنی از خانه بلند می گشت و این موضوع واسه ی مردم بسیار عادی گشته بود. افرادی كه با خواجه‌های حرمسرا ارتباط داشتند از آنها شنیده بودند كه شاهزاده به موجب نداشتن فرزند هر دو سه ماه یك دفعه دختر بیچاره‌ای را به حرمسرای خویش می برد و برای آنکه و صاحب فرزند نمی‌شود او را با فریاد و شكنجه بسیار پیش دختران بیچاره ی دیگر می‌فرستد كه فدایی این رویای موهوم و غیر عملی او شده بودند. میرزا عین‌الدوله حكیم‌باشی به صورت محرمانه در چندین مکان گفته بود كه شاهزاده عقیم می باشد اما كسی جسارت این را نداشت که حقیقت را به او بگوید. برای خرید کتاب سوگلی حرمسرا به لینک موجود مراجعه نمایید.

سوگلی حرمسرا

دانلود کتاب سوگلی حرمسرا