کتاب شاه عباس دزدان خلیج که به دست منوچهر مطیعی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر کوثر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و نود و یک صفحه است. شاه عباس اول مشهور به شاه عباس بزرگ از معروفترین شاهان زمان صفویان می باشد . او پسر شاه محمد خدابنده و پنجمین شاه از صفوی می باشد که از سال نهصد و نود و شش هجری قمری تا وقت مرگ بر ایران زیادتر از چهل و دو سال با اقتدار حکومت کرد.شاه عباس در زمان کودکی عباس میرزا اسم داشت و در دو سالگی والی هرات گشت. او معماری و موسیقی و نقاشی و شعر را بسیار دوست می داشت و میدان نقش جهان و عالی‌قاپو قسمتهایی از عمارت چهل‌ ستون و چهار باغ و پل‌های سی‌ و سه‌ پل و خواجو بر روی زاینده رود از اثرهای باقی مانده ی مانده از زمان سلطنت او می باشد . شاه عباس شخصی بسیار سخت گیر و جدی بود.هیچ گونه دل رحمی برای متخلفین نداشت و با مجازات خیلی دشوار با آنها برخورد می نمود و این کار او موجب امنیت در جاده ها و شهر ها گشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شاه عباس دزدان خلیج تماس بگیرید.

شاه عباس دزدان خلیج

دانلود کتاب شاه عباس دزدان خلیج