کتاب آخرین طناب که توسط امیر عشیری نوشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و هشت به انتشار رسیده و در نشر کانون معرفت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد و پنج صفحه است.امیر عشیری در سال هزار و سیصد و سه به دنیا آمده و از نگارنده های مشهور ایرانی است. . او نخستین نگارنده ی داستانهای پليسي و جنايي به معنی مصطلح و به صورت حرفه اي آن در ايران می باشد. هر اندازه که در بعضی از نوشته ها که پیش از او در عرصه داستان نگاری فعاليت داشته اند رگه هايي از عناصر داستانهاي پليسي موجود است اما در مجموع نمی شود به آنها پليسي نگار و به نوشته هایشان عنوان پليسي و جنايي اطلاق شد. او هم اکنون در موضوعات تاریخی می نگاشت. امیر عشیری برخی اوقات هم‌زمان در دو و سه مجله پاورقی‌های شبه جنایی و پلیسی و جاسوسی چاپ می‌کرد و طرفداران ویژه ی خود را داشت. اولین اثر او در سال هزار و سیصد و بیست و هشت به اسم اعدام یک جوان ایرانی در آلمان به طور پاورقی در مجله آسیای جوان چاپ شد. برای خرید کتاب آخرین طناب به لینک موجود مراجعه نمایید.

آخرین طناب

دانلود کتاب آخرین طناب